Ceny

Delta Gigant zostały zaprawione środkiem:
 →Grzybobójczym (Thiram)
 →Grzybobójczym i owadobójczym (Mundial)

Cena na żądanie