Właściwości produktu

Delta Gigant wyróżnia się w:

  • Wysoka wydajność z hektara 105 *
  • Wieksza twardość 104*
  • Dobra luska 103*
  • Późna odmiana, do bardzo długiego przechowania, aż do czerwca 8,5*
  • Odporna na suszę
Rada:
  • Nawożenie: maksymalnie 120 kg azotu na hektar
  • Zbioru: po 50-60% liści są śmierć
  • Gleba: 1-4 klasa

*Informacja: Lista odmian UIKC zaaiuien 2015